Coaching met Uitzicht

Intensieve begeleiding + inspirerende locatie -> maximaal rendement
Wat doet u als een leidinggevende medewerker of een team van collega’s niet goed functioneert en prestaties te wensen overlaten? Ingrijpen is noodzakelijk, coaching een optie. Maar dan wel in een vorm die op korte termijn vruchten afwerpt, voor de betrokkene(n) en daarmee voor uw organisatie. Een Utopie? Nee, snel resultaat – dat ook nog eens beklijft – is een realistisch perspectief van “Coaching met Uitzicht”.

“Coaching met Uitzicht”. Maximaal rendement in minimale tijd

“Coaching met Uitzicht” is een initiatief van professioneel coach Philip Stempels. Als alternatief voor reguliere coachingstrajecten en hun beperkte rendement door onder andere de verspreide contactmomenten. “Coaching met Uitzicht” biedt de ideale voorwaarden voor een intensief traject. Met snel effect: een lang weekend op afstand. Dus zonder stress en files. Met 100% aandacht en concentratie werken aan oplossingen. Werken aan een nieuw elan op individueel en/of groepsniveau. Met resultaten die anders pas na maanden zouden worden bereikt!

“Coaching met Uitzicht”. Inspirerend uitzicht, ook rondom.

“Coaching met Uitzicht” vindt plaats op anderhalf uur vliegen van Nederland. Op een panoramische heuvel in de rustgevende Italiaanse regio ‘Marche’. Deze vorm staat geheel in dienst van de inhoud. Het vergroot niet alleen de impact van het traject, dat enig lef van u en ‘uw’ deelnemer(s) vereist. Maar laat ook de resultaatgerichte aanpak van coach Philip Stempels optimaal tot zijn recht komen. Ter plaatse zijn alle randvoorwaarden, zoals logies en maaltijden, geregeld. Dit alles om geïnspireerd door het uitzicht (op verandering en vernieuwing) aan de slag te gaan. Let wel, het is géén vakantie!

“Coaching met Uitzicht”. Individueel en in groepsverband.

“Coaching met Uitzicht” en de locatie lenen zich voor zowel individuele als groeps-trajecten (tot max. 6 personen). Dankzij de intake vooraf in Nederland, gaat elk traject direct bij aankomst van start. Op individueel niveau staat doorgaans het doorgronden van obstakels en blokkades centraal om daarvandaan het denken hierover in beweging te krijgen en vervolgens oplossingsgericht aan het werk te gaan. Groepstrajecten doen een extra beroep op Philip Stempels’ vermogen om verhoudingen te ontrafelen en processen te analyseren. Met die kennis helpt hij de groep als geheel én individueel om beter uit de verf te komen. Met een helder gezamenlijk doel en respect voor elkaars talent.

“Coaching met Uitzicht”. Wie is of zijn erbij gebaat?

De medewerker die minder is gaan presteren, maar zegt dat het goed gaat.
De medewerker die zonder duidelijke reden steeds harder (over)werkt.
De leidinggevende die zijn/haar verantwoordelijke taken niet (meer?) aankan.
De leidinggevende die tegen een burnout aanzit maar door wil (kunnen) gaan.
De ‘collega’ met wie met samenwerken en communiceren moeizaam gaat.
Het team waarbinnen samenwerking en communicatie moeizaam verlopen.

Waarom (is dit traject zo uniek)?

Geschikt voor zowel individuele als groepstrajecten.
Elk vierdaags traject is professioneel maatwerk.
Doelgericht door intake vooraf en persoonlijke, deskundige begeleiding.
Effectief door intensief, ononderbroken traject op inspirerende locatie.
Resultaatgerichte afwisseling van denksessies en doe-opdrachten.
Rustgevende gastvrijheid van de comfortabele accommodatie.
Maximaal rendement in minimale tijd (value for money).

coaching resultaat
coaching vergezicht
coaching rust

Stempels, Training en Advisering in Communicatie

“Aandacht voor samenwerking en communicatie zijn in deze lastige tijden belangrijker dan ooit.
Om te kunnen zeggen wat je als mens vindt, denkt en voelt is lef nodig.
Ik zie het als een professionele uitdaging om in ingewikkelde communicatieprocessen
over gevoelige onderwerpen daar de juiste begeleiding te bieden.
Ik streef naar een sfeer van vertrouwen om iedere gesprekspartner zo veel mogelijk
tot zijn/haar recht te laten komen, dit alles met respect en humor.
Mijn nieuwsgierigheid en geduld zijn hierbij twee sterk ontwikkelde hulpbronnen”

In de loop van de afgelopen decennia is er door een groot aantal opdrachtgevers gebruik gemaakt
van de diensten van Stempels TAC (voorheen Stempels& Groenewegen).
Stempels TAC is graag uw partner/dienstverlener op het gebied van:

  • trainingen (o.a. op het gebied van verhoor, huiselijk geweld, meldcode, huisverbod, leidinggeven,
    feedback en opleidingsvaardigheden)
  • coachingstrajecten (internationaal)
  • coachingsvaardigheden
  • begeleiding van cultuurveranderingstrajecten
  • teamontwikkeling
  • organiseren en geven van workshops
  • dagvoorzitterschap

De werkwijze van Stempels TAC staat bekend om zijn professionaliteit, integriteit, geduld en een hoge mate van maatwerk.

coaching uitzicht